یا صاحب ازمان (عج) بی حجابی در شهرمان آمل بی داد می کند...

یا صاحب الزمان (عج) روز تاسوعا دختران خود را به شکل عروسک کردند و عاشورای جد غریب تو بدین گونه خود را در آوردند ...حاجی تو روضه می گفت ظهر عاشورا صدای اهل البیتت به گوش می رسید که دنبال تکه پارچه ای جهت پوشاندن بدن از نامحرم بودند ...اما آقاجان در این شهر کسانی بودند که ظهر عاشورا مشغول هرزه گی و  تن فروشی در این شهر بودند ...

آقاجان شنیده شد چند آرایشگاه در خیابانی که به نام امام خمینی (ره) مزین بود به صورت تمام وقت در تاسوعا و عاشورا مشغول فعالیت بودند و در کنار آستانه امام زاده ابراهیم (ع) هم یکی از آرایشگاه ها به صورت رایگان به برخی از دختران خدمت رسانی می کرد ...

کاش برخی غیرت دینی داشتند و بنر امام حسین (ع) را با وضع قانون به پایین نمی کشیدند و قانونی جهت رفع این معظل وضع می کردند ...

هرچه می کشیم از بی غیرتی برخی از آقایان است ...وگرنه اوضاع شهر اینگونه در روز عاشورا مسموم نبود...

باز هم بنده مهر سکوت بر دهانم می زنم و زبان بر دهان می گیرم ...

نه از ترس بلکه بخاطر دوستانی که مکرر به بنده تماس گرفتند و فرمودند که تصاویر مربوط به هرزه گری عده ای فرصت طلب در روز عاشورا را در وب منتشر نکنم چون باعث بدنامی شهرمان می شود و مورد سوء استفاده رسانه های بیگانه و مغروض می شود باز هم به روی چشم با دل و جان می پذیرم ولی یک تصویر جهت روشن شدن افکار عمومی و بیدارتر شدن مسئولین محترم از عمق فاجعه ای که در این شهر می گذرد و باعث غفلت آنان می شود در وب منتشر می کنم

* لازم به ذکر است بیش از چند مورد عکس از بی حجابی روز تاسوعا و عاشورا در سطح شهر گرفته شد و فقط و فقط بخاطر برخی از مسائل یاد شده از انتشار آن فعلاً خودداری می کنم .

بنده همچنان منتظر پاسخ های مسئولین محترم این شهر پیرامون دلیل کم کاری در مسئله فرهنگی این شهر با این بودجه کلانی که در اختیار دارند هستم  ...

هریک از مسئولین محترم قادر به پاسخگویی هستند منتظر شنیدن پاسخشان پیرامون این مسئله هستم. شماره تماس بنده 09357363569 آماده دریافت پاسخ در هر زمان ممکن خواهم بود .شعر : آقا برو ، آقا برو ، کجه بیه

آقا بِرو ، آقا بِرو ، کِجِه بیهِ ؟

آقا خِجالَتی از شِمِه کار کِجِه بیه ؟

وِ اِمّت ، وِ اِمّت علی یِه ؟

وِ آمِلِه ، شهرِ وِلایتی یه ؟

یاد بَکِردی چیسِه اِنِقلاب هاکِردی

یاد بَکِردی چیسِه تِه جَنگ هاکِردی

یاد بَکِردی چیسِه تِه خون هِدایی

یاد بَکِردی چیسِه جِوون هِدایی

یاد بَکِردی شِه عِزت و شِه غِیرت

یاد بَکِردی ای جِوون با غِیرت

یاد بَکِردی آمِلی با عِزت

یاد بَکِردی ای حامی ولایت

یاد بیارِم ، یاد بیارِم شِما رِ

یاد بیارِم ، شِمِه هاکِردِه کارِ

یاد بیارِم شَهیدونِ خِدا رِ

یاد بیارِم تمومِ دِشمَنا رِ

یاد بیارِم از زَمونِ رِضاخُون

یاد بیارِم رِشادَتِ مادِررون

اون روز کِه چادرِارِ دَ کَنِسِه

از سَر اَمِهِ مارونو خاخِرون

چِه جِهنمی بِپا بَییِه اِی جِوون

چه سرهایی جِدا بَیه پایِ اون

یاد بیارِم ، یاد بیارِم شِما رِ

یاد بیارِم جَمیعِ دِشمنا رِ

یاد بیارِم چهل شهیدِ بهمنی

یاد بیارِم جِوون حِزبِ اللهی

یاد بیارِم وصیتِ شِهدا رِ

یاد بیارِم گفته سر جدا رِ

کِجه بوردِه شِمۀ دین و ایمون

کِجه بوردِه شِمۀ ذِکرِبا قِراُون

کِجه بوردِه حِجاب های مادِرون

حِیا کوبِه ، آهای جانِ خاخِرون

خیابونها رِ وَل بَوین هارِشین

کوک دَسوری شِه کَلِّه رِ برف نَدین

ِو هَسِه آمِل غَرِقِ دَر خون ؟

ِو هَسِه شِمِۀ شهرِ لالِگون ؟

ِو هَسِه شِمِۀ شهرِ شَهیدونِ؟

ِو هَسِه شهر اَمِه عالِمُون ؟

اَمِه آقایونِ دِل خون بییِه

اَمِه آمِل کِفرستون بیییِه

بِرار جان جَمع هاکِن شِه کاسوکوزه

مَگه مارو خاخِر نایننی بی عِرضِه

یاد بَکِردی شِه غِیرَتُ و ناموسِه

نونِ نِسِه ناموسِ دِنی بی عُرضِه

شَهرِ مسئول وقتیکِه باخِد هسه

مَعلومِه وَگ اِنِه هفت تیر بدسته

اَمِه مَهدی یِۀ دِلِ خون نَکِنین

شَهیدونِ مارونِ دِلِ خون نَکِنین

آهای مَردِم فِسادِ جِلو رِ بَیرین

آهای مِردِم خِدا رِ یاد بیارین

آهای مردم وِ رَسمِ شیعه نییه

آهای مِردِم آقاجان راضی نییِه

آهای مردِم شِه ایمونِ رِ بِسازید

دوباره هزارسنگر رِ بسازید
برچسب ها : یا صاحب ازمان, عج, بی حجابی در شهرمان آمل بی داد می کند