آقای استاندار دیگر وقت رفتن است...

زمزمه های رفتنتان بیش از پیش به گوش می رسد...

گمان کنم وقت رفتنتان رسیده که برخی انتظار تغییر در استانداری مازندران  را می کشند...

چه خوب چه بد ! به هر حال آمل را پایتخت ایران هم کنید با تغییر در فرمانداری آمل خاطره بدی را از خود به جای گذاشته اید ...شاید کمی صبر و حوصله و تحمل فشارهای وارده بر استانداری جهت تغییر فرماندار آمل اینگونه خاطره ی تلخ در ذهنیت مردم آمل پدید نمی آورد...

جناب استاندار ، امروز شهرستان آمل شهر ویژه شد !

ای کاش در مصاحبه های انجام شده کمی هم انصاف رعایت می شد و از نحوه چگونگی شهر ویژه شدن سخن می گفتید تا برخی از افراد سودجو با بُلف تبلیغاتی این امتیاز را به نفع خویش مصادره نمی کردند...

سکوتتان در این زمینه درد آور بود ...

امید است بیان کنید تا بر همگان روشن شود که چگونه آمل و دیگر شهرهای استان از امتیاز شهر ویژه برخوردار شدند تا افراد سودجو دیگر بیش از این عرض اندام نکنند و از آب گل آلود ماهی نگیرند...

اما ! با این حال سخنی از شما همچنان ذهن بنده را آزار می دهد :

طاهایی برادری خود را ثابت کرد / مشایی قربانی حسادت نخبگان!


نمی خواهم بگویم آقای مشایی همان شهید بهشتی است اما مسیر و جریان مشابه است، مشایی قربانی حسادت شد.


http://www.bloghnews.com/uploads/T-M-A-1.jpg

http://www.sedayeshomal.com/images/Archive/%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg

http://www.bultannews.com/files/fa/news/1390/3/29/52607_371.jpg

برچسب ها : دیگر وقت رفتن است